Szanowni Państwo,

mając na uwadze art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Zbudowane z drewna” z siedzibą w Stobnie, Stobno 55a, 72-002 Stobno, NIP 8513210787, REGON 367669575, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000683498. Z administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Stobno 55a, 72-002 Stobno, drogą e-mailową na adres e-mail: info@stowarzyszeniezzd.pl oraz pod pozostałymi danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej Administratora: http://stowarzyszeniezzd.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane będą także przez podmiot obsługujący zapytania kierowane do Administratora (jak i zajmujący się realizacją zleconych prac czy usług – jeśli takowe zostaną mu zlecone), którym jest Przemysław Żurowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KONSBUD” Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych Przemysław Żurowski, z siedzibą Stobno 55a, 72-002 Stobno, posiadający NIP 8581297743, REGON 812450938, klauzula informacyjna na stronie http://konsbud.comkonsbud.com.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a), d) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, w Państwa interesie, jak i w celu prowadzenia i odpowiadania na Państwa korespondencję (konsekwencją ich niepodania może być niemożliwość wykonywania powyższego, jak i niemożliwości realizacji celów działania stowarzyszenia), w tym do:
  • obsługi zapytań, które Pani/Pan kieruje poprzez formularze znajdujące się na stronie internetowej Administratora pod linkiem http://stowarzyszeniezzd.pl/, którą to obsługę zapewnia podmiot wskazany w pkt 1),
  • kontaktowania się z Panią/Panem, w celach związanych z obsługą zapytań, o których mowa w lit. a), który to kontakt wykonuje podmiot wskazany w pkt 1)
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest realizacja celu działania stowarzyszenia, podejmowanie wszelkich działań mających za zadanie realizację celów stowarzyszenia, zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczy, przechowywanie danych dla celów archiwalnych, spełnienia świadczeń publicznoprawnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi na kierowane w jakiejkolwiek formie zapytania, kontaktu z Panią/Panem, do celów archiwalnych, w celach marketingowych, realizacji celów działania stowarzyszenia i podejmowania wszelkich działań mających na celu ich realizację - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są także dla celów podatkowych i rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i konieczności uiszczania stosownych należności publicznoprawnych.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe, które pozyskał od Pani/Pana w związku z wysłaniem zapytań bądź które uzyskał jako druga strona zawartych z innymi podmiotami umów, bądź realizując cele stowarzyszenia i podejmując w tym kierunku wszelkie działania, czy też od swoich kontrahentów lub partnerów, także nie bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, jak i postępowania sądowego lub innego - pozasądowego.
 8. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe także w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne, tj. pozyskane m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora (bez względu na formę prawną podjętej współpracy), osoby świadczące na rzecz Administratora usługi (w tym m. in. prawne, księgowe, informatyczne, tłumaczeń), podmioty powiązane (kapitałowo lub osobowo) z Administratorem, jak i podmioty obsługujące kierowane do Administratora zapytania. Pani/Pana dane osobowe mogą także zostać ujawnione osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), przy czym przekazywanie to zgodne będzie z postanowieniami rozdziału V ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – z zapewnieniem ochrony przekazywanych danych.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych, także na czas ewentualnego dochodzenia roszczeń. W przypadku zaś wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody. Dodatkowo Pani/Pana dane mogą być przechowywane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres ustalony właściwymi przepisami, jak i dla celów rozliczalności i udokumentowania spełnienia wymagań prawnych w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z celem ich przetwarzania.
 13. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Z praw wskazanych w pkt 13), kierowanych do Administratora, można skorzystać poprzez kontakt na dane wskazane w pkt 1).
 15. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych.

Realizacja Creative Sight

Nasze serwisy wykorzystują pliki cookies w celach analitycznych, a także związanych z emisją reklam i personalizowaniem niektórych funkcji. Korzystanie z naszych serwisów, bez zmian ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie technologii cookies i zapisywanie ich w pamięci Państwa urządzenia. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies na poziomie swojej aplikacji.

ZGADZAM SIĘ NA ICH UŻYWANIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w Polityce prywatności

Wyrażam zgodę